1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Музеј на годината

Музеј на годината

                                        ЈУ МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ е добитник на наградата МУЗЕЈ НА ГОДИНАТА за 2012, доделена од Македонскиот национален комитет на Меѓународниот совет на Музеите МНК ИКОМ.

  • Музеј на годината

    Музеј на годината

Музеј на Град Скопје Музеј на Град Скопје е основан во 1949 година. Од 1970 год. Музејот е сместен во адаптираниот дел од старата железничка станица