1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Музеј на годината

Музеј на годината

                                        ЈУ МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ е добитник на наградата МУЗЕЈ НА ГОДИНАТА за 2012, доделена од Македонскиот национален комитет на Меѓународниот совет на Музеите МНК ИКОМ.

  • Музеј на годината

    Музеј на годината

Musem of the Year

Musem of the Year

                                        Museum of The City of Skopje was chosen for Museum of the year for 2012, by the Macedonian National Committee on the International Council of Museums MNC ICOM.

  • Musem of the Year

    Musem of the Year

Музеј на Град Скопје Музеј на Град Скопје е основан во 1949 година. Од 1970 год. Музејот е сместен во адаптираниот дел од старата железничка станица

Музеј на Град Скопје Museum of the City of Skopje is a cultural institution located in Skopje, Republic of Macedonia. Founded in 1949, it is located in a former railway station